* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .net, .org, .info, .in, .xyz, .best, .art, .space